Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Πρακτικό Συνεδρίασης Δ.Σ. υπ’ αριθ. 3/19-10-2015

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Πρακτικό Συνεδρίασης  Δ.Σ. υπ’ αριθ. 3/19-10-2015
Απόφαση Δ.Σ υπ’ αριθ. 3/2015

Στο Αγρίνιο σήμερα 19η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε αίθουσα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου στην οδό Θυσίας 14, το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Αγρινίου (Ε.Σ.Γ.Κ.Α.), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ένωσης κ. Απόστολου Γούναρη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Επαφές της Ένωσης με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
2.      Επαφές της Ένωσης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας
3.      Κενά στις θέσεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δήμου
4.      Διάφορα θέματα                                                                                                                                          


Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/0BwhhS1Z31_8ubEdfc0VxYUQtUGM/view

Δεν υπάρχουν σχόλια: