Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-05-2016
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: