Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Πειραιάς 30/06/2010
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ιδού ποια είναι η «δια βίου μάθηση»… ανήλικη εργασία σε τιμή ευκαιρίας!
Στο άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Ρυθμίσεις Εργασιακών θεμάτων για τις ανάγκες εφαρμογής προγράμματος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονομίας» αναφέρεται ότι:
«Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι … Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».
ΑΙΣΧΟΣ!!
Καταγγέλλουμε τη σύγχρονη βαρβαρότητα, που στο όνομα της “ανάπτυξης”, δεν ζητάει μόνο την ανοχή– υποταγή μας, αλλά και το αίμα των παιδιών μας!
Φταίμε γιατί δεν ανήκουμε στην παρασιτική τάξη των εκμεταλλευτών, ανήκουμε στους «άλλους» , τους πολλούς , στην Εργατική Τάξη , στους μικρό-επαγγελματίες και τα παιδιά μας πρέπει να αισθάνονται τυχερά γιατί η Κυβέρνησή μας , το ΠΑΣΟΚ , η Ε.Ε. αποφασίζει για μας χωρίς εμάς , «φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα» !
ΝΙΣΑΦΙ…
Μετά το ταξικά διαφοροποιημένο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ( από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο ) που θα «ανθίζει» στην αγκαλιά του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ( με τους «ευέλικτους» εκπαιδευτικούς, την εξατομικευμένη μόρφωση, τη ραγδαία εμπορευματοποίηση, την αντικατάσταση της μόρφωσης με δεξιότητες και καινοτομίες που θα θέλει ο χορηγός, τα 30άρια τμήματα, τη δραματική υποχρηματοδότηση ) … η καταιγίδα συνεχίζεται με τη «διά βίου “μάθηση”».
Κανένας εφησυχασμός, καμία αυταπάτη.
Αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ, θα μας βρουν απέναντι τους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ:
► ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
► ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
► ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
► ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και Ν/Σ

Οι αντιπρόσωποι γονείς της Ομοσπονδίας Γονέων Πειραιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: